Projekt Przedszkole dla każdego

beztytulu-big-big

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: ,,Przedszkole dla każdego”
objętego dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca rozpoczyna realizację projektu
„Przedszkole dla każdego”.
Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca poprzez utworzenie 75 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym w Dojazdowie w okresie od 1 lipca 2017 roku do 31 października 2018 roku. Grupa docelowa: 160 dzieci oraz 15 nauczycieli z Przedszkola Samorządowego w Dojazdowie.
Dofinansowanie pozyskane na realizację ww. projektu, dzięki staraniom Centrum Zarządzania Edukacją naszej gminy, a pochodzące z funduszy pomocowych Unii Europejskiej wynosi 1 061 692,08 złotych (tj. 84,94% ), natomiast wkład własny to kwota 188 250,00 złotych (tj. 15,06%)
Główne zadania:
utworzenie 75 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-5 lat w Przedszkolu Samorządowym w Dojazdowie,w tym wyposażenie ich w niezbędny sprzęt, dydaktyczne i zabawki,
rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia dla dzieci w tym: specjalistyczne zajęcia logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna, nauka języka angielskiego i włoskiego,zajęcia przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia „mały konstruktor” czyli budowa robotów i maszyn z dedykowanych klocków, nauka pływania,
zapewnienie warunków funkcjonowania 3 nowo utworzonych oddziałów przedszkola poprzez adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne, szatnię oraz łazienkę dla dzieci, wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych, doposażenie placu zabaw,
doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania TiK oraz metody eksperymentu i robotyki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu.
Główne rezultaty:
75 nowo utworzonych miejsc w przedszkolu,
75 dzieci w wieku 3-5 lat,
15 nauczycieli objętych wsparciem,
1 przedszkole doposażone w sprzęt TiK, pomoce dydaktyczne, zabawki,
2 budynki przedszkola dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
160 dzieci objętych wsparciem w postaci zajęć dodatkowych,
15 nauczycieli przedszkola, którzy podniosą swoje kompetencje,
3 wyjazdy edukacyjne.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
„Materiały dotyczące równości szans płci i niedyskryminacji”
https://drive.google.com/open?id=0B6wkV6GBRJ2sX2pCb3ZiS1ZKUWs
https://drive.google.com/open?id=0B6wkV6GBRJ2sdklSOFFObEgzcDQ
https://drive.google.com/open?id=0B6wkV6GBRJ2sd0dxdnpVcDNRczg
Przedszkolowo.pl logo