RELIGIA


W naszym Przedszkolu zajęcia z Religii odbywają się 2 razy w tygodniu.

Religia chrześcijańska w naszym kraju kształtuje tradycję oraz wyznacza szereg norm zachowań społecznych. Ksiądz opowiadając o historii wiary chrześcijańskiej i o jej głównych prawdach pozwala dzieciom zrozumieć znaczenie świąt katolickich, zrozumieć polską tradycję, poznać sylwetki ludzi, którzy wpłynęli na kształt dzisiejszego świata.

Lekcje religii w przedszkolu mają także na celu rozbudzenie w małych dzieciach wiary i jej wzmacnianie. Dzieci uczą się modlitw, śpiewają piosenki o Bogu, oglądają bajki o życiu świętych, których życie jest dobrym przykładem dla dzieci. Budują zaufanie do Kościoła i samej osoby księdza.

W trakcie tych zajęć jest także czas na odpowiedzi na trudne pytania dzieci o sens spotykających ich w życiu przygód.
Przedszkolowo.pl logo