REKRUTACJA 2018 / 2019SZANOWNI RODZICE !

Dyrektor Przedszkola Samorządowego
"Wesoła Gromadka" w Dojazdowie
ogłasza zapisy dzieci w wieku 3-6 lat do przedszkola
na rok szkolny 2018/2019

A oto

INSTRUKCJA DLA RODZICÓW DOTYCZACA REKRUTACJI
DO PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO "WESOŁA GROMADKA"
W DOJAZDOWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019  • Zapisy odbywają się w dniach: 12 marzec - 30 marzec 2018r. w kancelarii przedszkola w ustalonych poniżej terminach i godzinach.
  • System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
  • Do przedszkoli dzieci zapisywane są jeden raz na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają Deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkolnej.
TERMINARZ REKRUTACJI
12 lutego – 9 marzec 2018r. - przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019

12 marca – 30 marzec 2018r. - składanie Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

12 kwietnia 2018r. - ogłoszenie wyników naboru.
Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszone są w placówce.


19 kwietnia – 27 kwietnia 2018r. podpisywanie umów.
Nie podpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. Rodzice dzieci kontynuujących mogą podpisać umowę w terminie wcześniejszym.


od 7 maja 2018 r rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej.Poniżej znajduje się odnośnik do strony z plikami do pobrania:
KLIKNIJ TUTAJ

1

/WZd11JcqzekfC8wmuTYsn1xjn48mC7mCm8x1DpCgAY0tiOYdkqiWZVMHfNqf0l_ReV67uQzEb0z8AX2Bgz3AqSlPwIS-O51ZIPog8eOiTF0b0nnqzt51KV4fy5iW20yNLuzX_qkTqfSckchRiIFM0lCLuFkEC1KXOXlwnnWhUeeuTLr2onWcV8rMRrCj5h8cJXqaImgYhDeYqSq_9Pj2UYYKGEaYCnqsFRSFGZysAe8sEnuI64xQhvKxdH-ldaIJ0yeA0E9Aw6rb0llXYVynUBli0tDdFeNPGFJPC7TJfl7Qpxpwal5uqK9TLnuK7b58UeHCMM-SWP5ukw1RDsWsZEj1mRwjGtnG6KM91cL2EMp-XCH11FTwSLjNpaoqQ3vi5533nqOi8Cp7i9g2yW-9f_uSQXs24cSv8c9CwRonxuG7o__uMm6GcWg91nKUSKZS6i8PYhrAjDLEdXJWo3cb27UBPcQKtPw2UVGgnFSbXMNEWiG5_-SYMPNiN6mIYlDISZc9mjJ7FOiMk-SF98a24sdGB-3c2d52gomdLEaPIotkC8a5iQ1LSK5qRGD4_VPqiK1rqCr8ed48qUD-N-YcomCeef5JBmus8v5HmSRJ_5YsiEGbUYkNwg=w990-h480-no

•Rodzina wielodzietna- oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
•Samotne wychowanie- oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
Wnioski zapisu dziecka do przedszkola, druki oświadczeń będą wydawane w przedszkolu od 12 marca 2018r. w godz. 7.00- 17.00, oraz dostępne są do pobrania na stronie internetowej Przedszkola ( TUTAJ ).Składanie wniosków wyłącznie w kancelarii przedszkola:
• poniedziałek 9.00- 16.00
• środa 9.00 - 16.00
• piątek 9.00- 12.00
Wymagane dokumenty:

1. Oświadczenie rodziców/ca o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej,
prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pobieraniu nauki
w systemie dziennym.
2. Oświadczenie rodziców/ca o pozostawieniu rodziny pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. Zaświadczenie z pracy o zatrudnieniu rodziców/prawnych opiekunów .
[p align=center]
138784-stopka1
[/p]

Przedszkolowo.pl logo