JĘZYK ANGIELSKI


Zajęcia prowadzone są bezpłatnie, w grupach 4 i 5,6 -latków.
Lekcje w każdej z grup odbywają się 2 razy w tygodniu/każda grupa - czas trwania: 30min..
Zajęcia prowadzi wykwalifikowana nauczycielka języka angielskiego.
Zajęcia oparte są na zasadach obowiązujących w dydaktyce, metodyce nauczania języków obcych, pedagogice i psychologii dzieci w wieku przedszkolnym.Zajęcia odbywają się:
PONIEDZIAŁKI
oraz ŚRODY
w godzinach: 9:00 - 10:30
Przedszkolowo.pl logo